preskoči na sadržaj
Zadaci za natjecanje

Školsko natjecanje iz informatike održat će se 21. siječnja 2014. godine.

 
 
Ovdje možete naći zadatke koje treba rješiti koristeći  programski jezik FMS Logo.
 


1.    Napišite proceduru KVADRAT_ST :a :b koja briše ekran i crta ukošeni kvadrat (za 45 stupnjeva) kojemu su stranice veličine :a koji na uglovima ima jednakokračne trokute veličine :b.


Pozicija lika na ekranu nije bitna. Parametri :a i :b će biti prirodni brojevi.
Primjer: KVADRAT_ST 100 30

2.    Napišimo proceduru PARALELNE_CRTE :a :b :c koja će crtati :n okomitih paralelnih linija dužine :a, razmaknute :b, a svaka će početi više za :c korak.
Pozicija lika na ekranu nije bitna. Parametri :a :b :c i :n će biti prirodni brojevi.

Primjer : PARALELNE_CRTE  6 110 15 25

 

3.    Napišite proceduru LEPEZA_2 koja briše ekran i crta lepezu sa :n linija, svaka linija je duljine :a te zatvaraju kut od 180 stupnjeva.
Pozicija lika na ekranu nije bitna. Parametri :a i :n će biti prirodni brojevi.


 

        Primjer: LEPEZA_2 5 100
              LEPEZA_2 19 150

 

4.    Napišite naredbu ZID :n :m :d koja briše ekran i crta zid sa :n redaka. U svakom retku se nalazi :m cigli. Svaka cigla je pravokutnik dimenzija :d (horizontalna stranica) i :d/2 (vertikalna stranica). Pozicija lika na ekranu nije bitna.Svi parametri će biti prirodni brojevi.

Primjer: ZID 3 3 50
              ZID 4 7 50

 

5.    Napiši proceduru HRAM :n :a :b :c :v
Svaki od :n stupova je pravokutnik visine :v i širine :a. Udaljenost između stupova te od krajnjih stupova do ruba hrama je :b. Donji i gornji dio hrama su pravokutnici visine :c.

Primjer: cs HRAM 4 20 30 30 80
        cs HRAM 3 15 10 15 100

 
 
6.    Napišite naredbu PROZOR :a koja briše ekran i crta prozor iz jednog poznatog operativnog sustava prema slici. Pozicija lika na ekranu nije bitna, ali je potrebno paziti na veličine pojedinih dijelova prema slici. Parametar :a će biti prirodan broj.
 
Primjer: PROZOR 35
                PROZOR 45

 
 1. Napišite naredbu TORANJ :d :v koja crta lik kao na slici desno.

              Varijable :d i :v su brojevi veći od nule.

               Primjer: cs TORANJ 50 150

 2. Napiši proceduru TREF :a :b :c koja crta lik sa slike desno. Lik se sastoji od tri kružnice i jednog jednakostraničnog trokuta koji su spojeni menusobno okomitim dužinama. Polumjer svih kružnica, kao i stranice trokuta, imaju duljinu :c. Udaljenost sjecišta dužina do svake od kružnica je :a, a do vrha trokuta udaljenost je :b.Naredba za crtanje kružnice je CIRCLE :c

 3. Napišite proceduru TROKUT :a :beta :c koja briše ekran i crta trokut kojem su duljine dvije stranice :a i :c, a kut među tim stranicama je :beta

  :a i :c su brojevi veći od nule i manji ili jednaki od 200.

  :beta je broj veći od nule i manji ili jednak od 120.

  Uočite da su veličine brojeva :a, :beta i :c takve da lik ne prelazi rubove ekrana. Na slici gore je primjer TROKUT 200 105 150.

  Pozicija lika na ekranu je bitna. Jedan vrh trokuta mora biti na sredini ekrana.

  Primjer: TROKUT 150 120 200

 4. Napišite proceduru ZVIJEZDA :n :d koja crta zvijezdu sa :n krakova. Svaki vrh je spojen sa 2 nasuprotna vrha (kao na slici desno). :d je udaljenost nasuprotnih vrhova (kao na slici dolje). Kut u vrhu svakog kraka je 180°/:n.

  :n je neparan broj veći od 2.

  :d je broj veći od 0.

  Pozicija lika na ekranu nije bitna.

  Na primjer na slici gore je nacrtana zvijezda sa 5 krakova. Jedan od mogućih načina da se ona nacrta bio bi da se crtaju linije 1, 2, 3, 4 i 5.

 5. Napišite proceduru OGRADA :n :a :b koja crta ogradu kao na slici 1.2. Ograda se treba sastojati od :n sastavnih dijelova. Svaki dio ima oblik kao na slici 1.1. On se sastoji od jedne vertikalne linije duljine :a te četiri linije duljine :b koje izlaze iz krajnjih točaka vertikalne linije, a s njom zatvaraju kut 45, odnosno 135.

  Dijelovi moraju biti tako postavljeni da se odgovarajuće linije duljine :b dodiruju

  1.2. Procedura ne smije brisati grafički zaslon, a položaj slike na zaslonu nije bitan. Program snimite pod imenom OGRADA.LGO.

 6. Napišite naredbu TRI :a :b :c koja crta tri prozirna lista papira, koji se djelomično preklapaju prema slici desno.

  Pozicija lika na ekranu nije bitna, ali je potrebno paziti na veličinu i orijentaciju svih dijelova prema slici. Papir je pravokutnik čija horizontalna (vodoravna) stranica ima duljinu :a, dok vertikalna (uspravna) ima duljinu :b.

  Donji lijevi vrhovi svaka dva susjedna lista papira čine nasuprotne vrhove kvadrata sa stranicom duljine :c. Taj kvadrat nemojte crtati. Parametri :a, :b i :c će biti prirodni brojevi, a parametar :c će biti manji od prva dva.

  Primjer: cs TRI 150 150 15

 7. Zadatak je napisati proceduru BRZINA :a :b :kut koja crta lik iz zadatka kad počne ubrzavati punom parom.

  Na slici je prikazan zadani lik prije nego je krenuo i nakon što je krenuo. Prije nego je krenuo, lik se sastoji od središnjeg kvadrata duljine stranice :a i četiri kvadrata duljine stranice :b svaki pravilno postavljen na jednom od vrhova središnjeg kvadrata.

  Kad lik počne ubrzavati, četiri kvadrata se rastegnu prema lijevo (zbog ubrzavanja) za kut:kut i pritom postanu rombovi duljine stranice :b. Na slici vidimo da će se gornji kvadrati rastegnuti s gornje strane, a donji s donje. Također, stranice rombova koje su prije bile vodoravne moraju ostati vodoravne, dok su one stranice koje su bile okomite sada nakošene. Zadani kut će biti najmanje 0 stupnjeva i bit će manji od 90 stupnjeva.

  Primjer: CS BRZINA 100 70 20

 8. Napišite proceduru DVORAC :n :d :r koja će crtati tlocrt srednjovjekovnog dvorca.

  Dvorac je pravilni :n-terokut duljine stranice :d na kojem je potrebno oko svakog vrha nacrtati kružnicu radiusa :r (koje predstavljaju kule i stražarnice). Pazite da vam crta koja predstavlja zid ne ulazi u unutrašnjost kružnice. Za detalje pogledajte donju ilustraciju koja predstavlja crtež za poziv DVORAC 5 100 15.

  U svim test podacima će vrijediti: 0 < :r ≤ 100; 2*:r≤ :d ≤ 200; 3 ≤ :n ≤ 10. Pozicija lika na ekranu nije bitna.

 

 

 

ZADACI ZA ŠESTAŠE

 

1. Napišite proceduru TROKUT :a :b koja briše ekran i crta pravokutni trokut s duljinama kateta :a i :b, ali tako da dulja kateta leži vodoravno i da je jedan vrh trokuta u centru ekrana.

Parametri :a i :b su brojevi veći od nule, a manji od 300. Manji će broj uvijek biti od 200 (da trokut ne bi prelazio rubove ekrana).

Primjeri: TROKUT 100 200

              TROKUT 200 100

 

2. Napišite proceduru STEPENICE :a :b :s koja riše ekran i crta pravokutnike kao na slici. Duljine stranice donjeg pravokutnika su :a i :b. Svaki slijedeći pravokutnik prema gore uži je za :s. Pravokutnike crtamo sve dok je širina nenegativna.

Parametri :a, :b i :s su pozitivni brojevi

Primjeri:  STEPENICE 100 10 15

                 STEPENICE 200 30 60

 

3.Napišite proceduru PUZ :d :r :alfa koja crta puževu kućicu. Puževa je kućica spirala kojoj je prva stranica duljine :d. Svaka sljedeća stranica kraća je za :r. Između svake stranice je kut :alfa kao na slici. Crtanje nastavljamo sve dok je duljina stranice pozitivna.

Primjeri: PUZ 100 10 108

               PUZ 100 10 60

 

4.Napišite proceduru PIRAMIDA :n :d :alfa :v koja briše ekran i crta lik kao na slici. Parametar :n je prirodan broj, dok su :n i :v brojevi. Parametar :alfa je broj veći od nule i manji od 90

Primjer: PIRAMIDA 4 30 45 50

Virtu@lna stručna služba


Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


e-Dnevnik

Upute za razrednike:

e-Dnevnik za razrednike

 

Upute za nastavnike:

e-Dnevnik za nastavnike


Kurikulum


Primanja učitelja


 


VIDEO

PROTIV NASILJA JA DIŽEM GLAS

IGROKAZ-PRIČA IZ SUSJEDSTVA

UNICEF


Anketa
Koje polugodište unutar školske godine vam je draže?
Korisni linkovi

 

preskoči na navigaciju